Inloggen

Privacy

Als je aan de Raad der Wijzen & Wijzneuzen deelneemt, is jouw privacy te allen tijde gegarandeerd. Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Jouw persoonsgegevens zijn goed beveiligd en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

 • Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek en worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
 • Jouw contactgegevens (e-mail adres) worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en zullen ook nooit aan derden worden doorgegeven. We gebruiken jouw e-mail adres alleen om je uit te nodigen voor onderzoek of daarover met je te communiceren.
 • De gegevens die je in het kader van onderzoek aan ons verstrekt, worden altijd anoniem verwerkt. Er wordt nooit op individueel niveau gerapporteerd.
 • De persoonsgegevens (geboortedatum, gezinssamenstelling, etc.) die je aan ons hebt verstrekt, worden gebruikt om specifieke groepen leden uit te nodigen voor onderzoek. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor het interpreteren van de onderzoeksresultaten.
 • Je hebt te allen tijde het recht om tijdens of na afloop van een onderzoek te vragen of een deel van je antwoorden of al je antwoorden vernietigd of verwijderd kunnen worden. Wanneer dit redelijkerwijs en praktisch mogelijk is, zullen we gehoor geven aan jouw verzoek.

Hoe zit het met de beveiliging?

 • Jouw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie.
 • Jouw persoonsgegevens zijn goed beveiligd tegen onrechtmatig gebruik. 
 • Je kunt jouw persoonsgegevens bekijken en indien nodig corrigeren op je eigen persoonlijke pagina. Deze pagina is, door een beveiligde verbinding met Internet, alleen voor jou toegankelijk. Andere panelleden hebben géén toegang tot jouw gegevens. Om in te loggen op je persoonlijke pagina moet je jouw eigen toegangscode (e-mailadres) en wachtwoord invoeren.
 • De webapplicatie die gebruikt wordt voor onderzoek is eveneens beveiligd door authenticatie (toegangscode en wachtwoord). Jouw antwoorden zijn dus niet toegankelijk voor andere panelleden.
 • Je hebt te allen tijde het recht om tijdens of na afloop van een onderzoek te vragen of een deel van je antwoorden of al je antwoorden vernietigd of verwijderd kunnen worden. Wanneer dit redelijkerwijs en praktisch mogelijk is, zullen we gehoor geven aan jouw verzoek.
 • De gehanteerde software heeft veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot jouw gegevens en enkel voor analyse en kwaliteitscontrole.